Îți dorești un job
mai sigur?

Devino Web Developer în doar 4 luni!

CURS WEB DEVELOPMENT

Ce vei învăța?

Cursul reprezintă o introducere în HTML5, CSS3 și JavaScript. Acest curs va ajuta cursanții să dobândească abilitățile de bază pentru programarea HTML5/CSS3/JavaScript, și reprezintă un punct de plecare pentru învățarea aplicațiilor Web și a aplicațiilor Windows Store. Cursul pune accent pe utilizarea HTML5/CSS3/JavaScript pentru a implementa logica de programare, pentru a defini și utiliza variabile, pentru a efectua looping și ramificare, pentru a dezvolta interfețe utilizator, pentru a capta și valida datele introduse de utilizator, pentru stocarea datelor și pentru a crea aplicații bine structurate.

Laboratoarele sunt structurate astfel încât să acopere diverse scenarii de aplicare și vor pune accent pe principiile și codificarea componentelor/structurilor care sunt folosite pentru a dezvolta o aplicație sofware HTML5.

112

ore de curs

60 ore

proiecte individuale

4

luni

160€

rată lunară

2 zile

săptămânal

Următoarea serie

Noiembrie 2021

Public țintă

Acest curs este pentru începători și nu se adresează dezvoltatorilor cu o experiență mai mare de 3 luni în codificarea în HTML5. Persoanele care aleg să participe la acest curs fără a avea experiență de dezvoltator ar trebui să acorde o atenție specială la sesiunile inițiale de training. Dezvoltatorii care au mai mult de 5 ani de experiență în programare, ar putea descoperi că porțiuni din acest curs sunt fundamentale atunci când se prezintă sintaxa asociată cu anumite sarcini de programare.

Mai pot participa la acest curs și persoanele interesate să susțină examenul 70-480: Programarea în HTML5 cu Java Script și CSS3.

Competențe obținute
la finalul cursului

Descrie caracteristicile HTML5, precum și să creeze și să stilizeze pagini HTML5

Adauge interactivitate unei pagini HTML5, prin utilizarea JavaScript

Creeze formulare HTML5, folosind diferite tipuri de input și să valideze datele introduse de utilizator, folosind atributele HTML5 și coduri JavaScript.

Trimită și să primească date către și de la o sursă de date aflată la distanță, folosind obiectele XMLHTTPRequest și operațiile jQuery AJAX.

Stilizeze paginile HTML5, folosind CSS3.

Folosească HTML5 API obișnuite în aplicații web interactive.

Creeze un cod JavaScript bine structurat și ușor de menținut.

Creeze aplicații Web care să accepte operațiuni offline.

Creeze pagini web HTML5 care pot fi adaptate la diferite dispozitive.

Adauge elemente de grafică mai complexe unei pagini HTML5, folosind elemente Canvas sau folosind Scalable Vector Graphics.

Intensifice experiența utilizatorului prin adăugarea de animații unei pagini HTML5.

Folosească Web Sockets pentru a trimite și primi date între o aplicație Web și un server.

Îmbunătatească durata de răspuns a unei aplicații Web care efectuează operațiuni complexe, folosind procesele Web Worker.

Programa cursului

 • What is HTML
 • What is CSS
 • Setting up the environment
 • Hello World! Introduction to Git. Learn to save and manage different versions of your code projects with this essential tool.
 • Using VS Code with Live reload
 • Using Emmet and online tools
 • Using Chrome developer tools
 • HTML elements and Tags
 • Singular and Paired tags
 • Structure of an HTML page
 • Heading and Paragraph Tags
 • Attributes in HTML
 • Images
 • Links – Internal and External
 • Lists
 • Tables
 • The style attribute
 • Colors in HTML
 • HTML5 semantic tags
 • HTML5 audio and video tags
 • Introduction to HTML5 forms
 • Accessible forms
 • Input types
 • Forms attributes
 • Elements related to forms
 • Form validation API
 • Interacting with Files
 • Incorporating Multimedia
 • Debugging and Profiling a Web Application
 • Style website components by ID, class and type
 •  Connect CSS to a website
 •  Position and display website elements
 •  Modify and control website typography
 •  Troubleshoot and debug issues with stylesheets
 • Control web elements orientation and layout with Flexbox
 • Control ordering of web elements with Flexbox
 • Align and justify web elements with Flexbox
 • Transform and resize web elements with Flexbox
 • Define custom styles for different screen sizes using media queries.
 • Observe and create breakpoints in a website to change layout and styling as a page is resized
 • Declare block-scoped variables using let and const
 • Format JavaScript strings using template literals
 • Manage arrays and objects using JavaScript destructuring syntax
 • Iterate over arrays and objects using JavaScript for…of syntax
 • Describe and explain the Document Object Model for web browsers
 • Access page elements by ID, class, and type using JavaScript
 • Modify HTML content with JavaScript
 • Create HTML content and elements with JavaScript
 • Remove HTML content with JavaScript
 • Style HTML content with JavaScript and CSS
 • Describe and explain the phases of browser events
 • Create event listeners that handle browser events by writing code that runs when an event is triggered
 • Describe and explain the events that are fired as a web page loads
 • Manage website performance by controlling content creation efficiently.
 • Describe what happens when a webpage has to be redrawn
 • Describe and explain the JavaScript call stack
 • Describe and explain the JavaScript event loop
 • Write efficient code by analyzing the call stack and event loop
 • Delay code execution with setTimeout
 • Undestanding MVC Architecture
 • React Components
 • Components interracting
 • Lifecycle Methods
 • Hooks

Înscrie-te la cursul de web development și fii cu un pas
mai aproape de o nouă carieră în IT

Înscrie-te la cursul de web development și fii cu un pas mai aproape de o nouă carieră în IT

Completează formularul și vei fi contactat de un consilier în carieră

Ce spun cursanții noștri