Tombolă EnerEd IT Academy

Participă la Tombola EnerEd IT Academy și poți câștiga un curs de Introducere în IT

 
 

CUM PARTICIPI?

Introdu adresa ta de e-mail in formularul alaturat, și vei primi pe e-mail confirmarea înscrierii.

CUM ÎȚI CREȘTI ȘANSELE DE CÂȘTIG?

După înscriere vei primi un link personalizat pe care-l poți distribui prietenilor tăi. Fiecare înscriere venită în urma link-lui tău, îți aduce o șansă în plus de câștig!

Astfel, dacă 10 participanți se înscriu dând click pe link-ul distribuit de tine, vei avea 1 + 10 șanse de câștig la extragerea câștigătorilor.

MAREA EXTRAGERE

01 Iulie 2021.
Publicarea câştigătorului se va face în data de 15 Iulie 2021.

PREMII

3 x Curs de Introducere In IT in valoare de 250 Euro fiecare

 

Câștigătorii vor fi anunțați pe pagina de Facebook EnerEd IT Academy adresa https://www.facebook.com/enered.org și pe https://www.enered.ro la data de 16 Iulie  2021 după ora 14:00.

  • 3 câștigători
  • Valoare:
    750€
  • Premiu:
    3 cursuri gratuite – Introducere In IT

Tombolă EnerEd IT Academy – Primul Pas Spre IT

Introducere in IT

250€

Pe parcursul celor 45 de ore de curs, trainerii noștri îți vor lărgi perspectiva asupra tehnologiei informatiei și vei înțelege structurile acestuia din punctul de vedere al unui programator.

Încheiat

Reguli

Art. 1. Organizatorul și regulamentul oficial al campaniei

1.1. Organizatorul campaniei (denumită în continuare ” Câștigă un curs gratuit și începe o carieră în IT.”), este  Asociația EnerEd (denumit în continuare “Organizatorul”), societate română, cu sediul în Iași, Calea Chișînăului Nr.29, 430013, înregistrată la Registrul Comerțului din Iași , CUI: 34088296.

Art. 2. Temeiul legal

2.1. Prezentul regulament este conform cu prevederile O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, cu modificările și completările ulterioare, H.G. nr. 333/2003 – Norme metodologice de aplicare a O.G. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață și Legea nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date.

Art. 3. Durata Campaniei și aria de desfășurare

3.1. Campania se desfășoară în perioada 10.06.2020 – 15.07.2020 pe pagină de Facebook oficială a EnerEd IT Academy (https://www.facebook.com/pg/enered.ro) 

Art. 4. Condițîi cu privire la dreptul de participare la Campanie

4.1 În concurs se poate înscrie orice persoană, cu vârstă peste 15 ani, cetățean român, excepție facând angajațîi Organizatorului. La Campanie nu pot participa angajații Organizatorului și/sau membrii familiilor acestora până la gradul 2 de rudenie inclusiv, precum și alte persoane asociate concursului.

4.2. Datele furnizate de participanți trebuie să fie corecte, complete și conforme cu realitatea.

Art. 5. Mecanismul de derulare a Campaniei

5.1. Pentru a se înscrie în Campania “Câștigă un curs gratuit și începe o carieră în IT”, participanțîi trebuie să completeze adresa de e-mail în pagină concursului, Cei trei câștigători vor fi extrași aleatoriu, prin tragere la sorți, folosind un algoritm de ex

5.2. Nu participa la Campanie persoanele care nu respectă prezentul regulament precum și Termenii și Condițiile site-ului www.enered.ro

5.3 Fiecare participant va obține un link personalizat pe care este liber să-l distribuie pe toate canalele on-line disponibile. Orice înscriere venită în urma acestui link personalizat ii aduce automat o șansă în plus la extragerea finală.

Art. 6. Premiile Campaniei

6.1 Premiile Campaniei:

Vor fi desemnați 3 câștigători, premiile fiind după cum urmează:

3 x  Curs Introducere În IT – durata 1.5 luni – Valoare premiu: 250 Euro

 

Art. 7. Procedura pentru validarea, revendicarea și distribuirea premiilor

7.1. Desemnarea câștigătorilor se va realiza în dată de  15.07.2021.

7.2  Câștigătorii premiului vor fi extrași aleatoriu, prin tragele la sorți prin intermediul platformei pe care este organizat concursul

7.3. Participanțîi extrași că fiind câștigători trebuie să pună la dispoziția Organizatorului (scan, fax, format fizic) în termen de maxim 3 (trei) zile lucrătoare din momentul contactării un document valid de identitate, după cum urmează:

  1.     a) în cazul persoanelor fizice: carte/buletin de identitate;

7.4. Organizatorul va verifică prin metode proprii corectitudinea participanților și îi va descalifică pe cei a căror activitate în cadrul Campaniei o consideră drept fraudă.

7.5. Pentru a fi considerat valid, câștigătorii extrași trebuie să fi completat datele reale pe pagină concursului.

Dacă în cel puțîn unul dintre aceste cazuri organizatorul observă  că nu au fost îndepliniți pașii de participare la concurs, acesta își rezervă dreptul de a anula câștigătorul și va trece automat la validarea următorului concurent care se încadrează în criteriile de validare.

7.6. Numele câștigătorilor va fi publicat în pagină de Campanie

https://www.enered.ro/summer-giveaway/

 

Art. 8. Taxe și impozite aferente

8.1. Organizatorul nu este răspunzător pentru plata altor taxe, impozite, obligații financiare legate de premiul oferit, cu excepția impozitului cu reținere la sursă aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promoționale, impozit pe care Organizatorul este obligat să îl calculeze, să îl rețînă și să îl transfere la bugetul de stat conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal.

8.2. Organizatorul nu este răspunzător de plata altor taxe, impozite, obligații financiare legate de premiul oferit, acestea fiind în sarcina câștigătorului.

Art. 9. Regulamentul Campaniei

9.1. Regulamentul de participare/desfășurare al Campaniei este disponibil, în mod gratuit, oricărui solicitant (și/sau participant), pe website-ul www.enered.ro, dar și la sediul Organizatorului.

Art. 10. Forță majoră

10.1. Forță majoră reprezintă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului, din motive independente de voință să și a cărui apariție pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin Regulament.

10.2. Dacă Organizatorul invocă forță majoră, acesta are obligația de a comunica participanților Campaniei existența acesteia, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la apariția cazului de formă majoră.

10.3. Cazul de forță majoră va fi comunicat pe website-ul www.enered.ro.

Art.11. Litigii

11.1. În eventualitatea unei dispute asupra validității unei înscrieri, decizia comisiei desemnate de către Organizator este definitivă.

11.2. Prin participarea la această Campanie, participanțîi sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului regulament.

11.3. Eventualele litigii apărute între Organizator și participanțîi la Campanie se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care această nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești din Iași

ia Mare11.4. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifică datele și durata Campaniei și va face public acest lucru prin intermediul paginii campaniei https://www.enered.ro/summer-giveaway/

 

Art. 12. Încetarea Campaniei

12.1. Prezența Campanie va putea înceta înainte de termen numai în cazul producerii unui eveniment de forță majoră, de natură a face imposibilă derularea Campaniei, Organizatorul putând, în acest ultim caz, să decidă prelungirea duratei de desfășurare a Campaniei.

Art.13. Date cu caracter personal

13.1. Prin participarea la Campanie, participanțîi acceptă în mod necondiționat și explicit că datele personale de identificare să fie utilizate și stocate într-o baza de date, acestea putând fi folosite de către Organizator sau subcontractanți ai acestuia, ulterior, în cadrul altor aplicații similare, de marketing direct, pentru publicarea datelor cerute de lege în cazul acordării premiului, etc.

13.2. Participanților la Campanie le sunt garantate drepturile prevăzute de Legea nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date, lege care oferă persoanelor vizate dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție asupra datelor și dreptul la opoziție.

13.3. Organizatorul poate face publice informațiile privind numele participanților și orice alte date pe care le consideră necesare.

13.4. Participanțîi își pot retrage oricând acordul pentru utilizarea datelor sale personale sau pentru primirea oricărei informații sau corespondență, printr-o cerere întocmită în format electronic, transmisă Organizatorului la adresa itacademy@enered.org

Art. 14. Contestații

14.1. Cererea scrisă a participanților la Campanie în vederea sesizării Organizatorului cu privire la nerespectarea prezentului regulament trebuie depusă la sediul Organizatorului în termen de maxin 48 (patruzecisiopt) de ore de la anunțarea numelor/numelui câștigătorului/ câștigătorilor, orice sesizare în acest sens, depusă după trecerea termenului de mai sus fiind considerată nulă de drept. Intervalul următor de 15 (cincisprezece) zile calendaristice este destinat soluționării eventualelor contestații care ar putea fi formulate conform celor menționate anterior.

Art.15. Clauze finale

15.1. Regulamentul oficial de desfășurare a Campaniei este disponibil în mod gratuit pentru orice solicitant.

15.2. Pentru detalii privind Campania, participanțîi pot accesa articolul din site-ul Organizatorului www.enered.ro .

15.3. În caz de tentativă sau fraudă a sistemului, abuz sau orice acte îndreptate împotriva și la adresa Organizatorului sau a partenerilor acestuia, acesta își rezervă dreptul de a lua toate măsurile necesare pentru remedierea situației și tragerea la răspundere în condițiile legii a celor vinovați, inclusiv dar fără a se limita la descalificarea participanților la Campanie.

15.4. În cazul în care, în urmă unor verificări ulterioare, se constată că una sau mai multe dintre regulile de participare nu au fost respectate, Organizatorul își rezervă dreptul de a retrage premiile acordate. Toate premiile neacordate, indiferent de motiv, vor rămâne în proprietatea Organizatorului, care-și rezervă dreptul de a le folosi în campaniile următoare.

15.5. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifică prezentul regulament pe parcursul desfășurării Campaniei, cu mențiunea că eventualele modificări vor fi aduse la cunoștință participanților și a publicului înainte de a intră în vigoare prin intermediul  https://www.enered.ro

 

Organizatorul Concursului ”Câștigă un curs gratuit.”

Asociația EnerEd