Îți dorești un job
mai sigur?

Devino Java developer în doar 6 luni!

JAVA

Ce veți învăța?

Acest curs se adresează persoanelor care nu dețin cunoștințe de programare, dar care doresc să dobândească abilitățile necesare pentru a lucra în mediul de dezvoltare JAVA/JEE.

Java este o tehnologie inovatoare dezvoltată de Sun Microsystems, ce a avut un impact considerabil asupra întregii comunități a dezvoltatorilor software, impunandu-se prin calități deosebite cum ar fi: simplitate, robustețe și, foarte important, portabilitate. Aceste calități, și faptul că a evoluat continuu pentru a fi în pas cu evoluția și noile tendințe din industria informației, Java este în continuare cel mai popular limbaj de programare.

168

ore de curs

6

luni

160€

rată lunară

Online

sesiuni interactive

2 zile

săptămânal

Următoarea serie

Noiembrie 2021

Acest curs învață participanții să dezvolte aplicații de bază, dar și aplicații complexe, precum și module bazate pe Mobile, Java și JEE. Cursul este împărțit în patru părți, după cum urmează:

Cursuri de bază

Această primă parte insistă pe familiarizarea cursantului cu principiile de bază ale limbajelor de programare în general, și ale Java în special.

Cursurile prezintă elemente ce stau la bază dezvoltării de programe, limbaje de programare orientate-obiect, dezvoltarea programelor în JAVA, construirea de interfețe grafice, lucrul cu baze de date (SQL)

Cursuri WEB

Aceste cursuri familiarizează cursanții cu lumea web și tehnologiile sale.

Acest pas este foarte important înainte de a intra în lumea Java Enterprise Edition (JEE), care este concentrată în furnizarea de soluții pentru dezvoltarea aplicațiilor server-side.

Cursuri avansate

Cursurile incluse în această secțiune tratează diverse tehnologii care sunt părți esențiale din JEE. Cursurile sunt oferite în medii diferite și într-o varietate de produse care oferă o viziune largă asupra instrumentelor, precum și un studiu aprofundat a tehnologiilor în sine.

Această parte a cursului conține și module care se concentrează asupra principiilor de planificare și proiectare a aplicațiilor.

Proiect

Proiectul este împărțit în mai multe etape și presupune construirea de aplicații Java și a unui model cu trei niveluri, acoperind marea majoritate a tehnologiilor studiate. Proiectul este realizat pe grupe, în afara orelor de curs.

Cursanții vor beneficia de 40 de ore de consiliere din partea trainerilor pentru realizarea acestui proiect.

Programa cursului

This module will introduce the principles of programming and allow those without programming background to produce logical solutions and understand the main actions to realize FLOW CONTROL programs. Currently flowcharts used to solve problems and build algorithms

This module will, in theory, the modern form of feasibility called “object-oriented programming. In this section, students will become acquainted with the revolutionary development method, internalize the basic concepts and understand where integrates such programming algorithm.

 • Java Technology Overview
 • Object Oriented Analysis & Design
 • Identifiers, Keywords & Types
 • Expressions & Flow Control
 • Arrays / Class Design
 • Advanced Class Features
 • Exceptions
 • Text-Based Applications
 • Threads
 • Advanced I/O Streams
 • Networking
 • JDBC
 • RMI
 • Introduction to SQL
 • Structure and Elements of SQL
 • Creating and removing Tables
 • Performing DML operations (insert, update, delete)
 • SQL Queries
 • Scalar Functions and Arithmetic
 • Column Functions and Grouping
 • ACID properties of transactions
 • Transaction boundaries
 • Application-level transactions
 • Mapping types and identifiers
 • Relationships
 • Inheritance

This module deals with the recognition of the basic technology for building and style web pages. The module will discuss the way that deploy web components on the screen and how to receive data from the user in order to transfer them to the server for calculations. This module will be used later when Java technologies will create (generate real time) HTML pages with answers tailored to end users.

This module deals with upgrading the capabilities of HTML pages in favor of confirming the input, improving the user experience by making the controls on the page for comfortable and more intuitive. This module joins the module before and complements it. At the end it will be possible to build and format web pages at a high level using the ability to update existing client side (browsers)

 • Introduction to XML
 • Well formed XML
 • Validation (DTD & XSD Schema)
 • XSLT
 • DOM – Document Object Model
 • Java DOM package
 • SAX – Simple API for XM

JAXP

 • JAXP
 • DOM
 • DOM API
 • Loading DOM Parsers
 • Manipulating XML sources
 • Creating XML Sources
 • SAX
  • SAX API
  • SAX Events
  • SAX Errors
  • Registering SAX Listeners
 • Java Transformers
  • Transformation API
  • DOM, SAX and Stream Transformations

Transforming using XSLT

 • Introduction to JEE
 • 2,3, n – Tier Models
 • Web & Application Clients
 • Web-Server
 • Application Server
 • Proxy & Firewall
 • Web infrastructure, protocols and standards, HTTP
 • Overview
 • The Java Servlet model
 • Implementing Servlet API 2.3
 • The Servlet life cycle
 • Using Cookies
 • Managing HTTP Sessions
 • Session Events
 • Servlet Filters
 • Servlet Context
 • The Java Server Page (JSP) model
 • JSP Syntax
 • Using JSP Objects, Directives & XML Elements
 • Using Taglib
 • Java Beans in JSP
 • Adding java Applets
 • Combining JNDI services
 • Using JDBC from the web tier
 • MVC Architecture

Java & Web services – Introduction

 

 • Web-Services Architecture
 • Web Services – Standards
 • SOAP
 • WSDL
 • REST way of servicing

Java & Web-Services

 • JAX – WS
 • JAX – RS – Java RESTful API for Web-Services
 • Building both server and client side

Implementing Web Services in JEE Applications

 • EJB Architecture
 • EJB Application packaging and deployment
 • Deployment Descriptor
 • Defining EJBs / resource references / beans relations / environment entries
 • Session Beans
  • Stateless / Stateful
 • Entity Beans – Persistence
  • New Approach of Persistence / Architecture / Operations and life cycle / EJB-QL / Packaging / Metadata for O/R mapping & descriptors
 • Message Driven Beans
  • JMS API / Building JMS standalone clients
 • Message Driven Beans
  • MDB Usage
 • EJB utilities
  • Handles / Meta-Data / Context / EJB Timer Services
 • Transaction Management
  • Introduction to distributed transaction
  • Tx manager / Resource Manager
  • Isolation Levels
  • 2 Phase Commit & XA
  • BMT – Bean Managed Transaction
  • CMT – Container Managed Transaction
  • Session-Synchronization in Stateful beans
 • Security
  • Security architecture in JEE
  • Defining security roles
  • Mapping roles to EJB methods
  • Delegating identities from EJB Clients
  • Getting and using security information
 • EJB Simplified API

Application new infrastructure / EJB Annotations / Environments annotations / EJB references annotations / Transaction management annotations / Security related annotations / Injections & resource annotations/ Interceptors

 • Introducing Fundamentals Architecture Concepts
 • Introducing the GoF DP
 • Creational DP
 • Behavioral DP
 • Structural DP
 • Applying Design
 • Modeling Complex Object State Using State-chart Diagram
 • Introducing JEE DP
 • Integration Tier DP
 • Presentation-to-Business Tier DP
 • Intra-Business Tier DP
 • Micro Presentation Tier DP
 • Macro Presentation Tier Patterns
 • JEE Architectural Patterns
 • JEE Anti-patterns
 • JEE Bad Practices
 •  
 • JVM Internals
 • GC strategies and algorithms
 • Class loading mechanism
 • Weak references
 • Thread executors
 • Reflection API
 • Introduction to Spring. Why Spring
 • IoC (Inversion of Control)
 • Bean invocation and lifecycle
 • Bean scopes
 • Bean Factories
 • Placeholders
 • Resource bundling
 • Introduction to AOP with Spring
 • Spring Security
 • Spring Data Jpa
 • Spring Boot
 • Spring Cloud
 • Open JDK and Java community
 • Latest JVM and GC updates
 • Java 7 Syntax enhancements
 • The new File-System APIs
 • Additions to concurrent APIs
 • New utilities

Programa cursului

This module will introduce the principles of programming and allow those without programming background to produce logical solutions and understand the main actions to realize FLOW CONTROL programs. Currently flowcharts used to solve problems and build algorithms

This module will, in theory, the modern form of feasibility called “object-oriented programming. In this section, students will become acquainted with the revolutionary development method, internalize the basic concepts and understand where integrates such programming algorithm.

 • Java Technology Overview
 • Object Oriented Analysis & Design
 • Identifiers, Keywords & Types
 • Expressions & Flow Control
 • Arrays / Class Design
 • Advanced Class Features
 • Exceptions
 • Text-Based Applications
 • Threads
 • Advanced I/O Streams
 • Networking
 • JDBC
 • RMI
 • Introduction to SQL
 • Structure and Elements of SQL
 • Creating and removing Tables
 • Performing DML operations (insert, update, delete)
 • SQL Queries
 • Scalar Functions and Arithmetic
 • Column Functions and Grouping
 • ACID properties of transactions
 • Transaction boundaries
 • Application-level transactions
 • Mapping types and identifiers
 • Relationships
 • Inheritance

This module deals with the recognition of the basic technology for building and style web pages. The module will discuss the way that deploy web components on the screen and how to receive data from the user in order to transfer them to the server for calculations. This module will be used later when Java technologies will create (generate real time) HTML pages with answers tailored to end users.

This module deals with upgrading the capabilities of HTML pages in favor of confirming the input, improving the user experience by making the controls on the page for comfortable and more intuitive. This module joins the module before and complements it. At the end it will be possible to build and format web pages at a high level using the ability to update existing client side (browsers)

 • Introduction to XML
 • Well formed XML
 • Validation (DTD & XSD Schema)
 • XSLT
 • DOM – Document Object Model
 • Java DOM package
 • SAX – Simple API for XM

JAXP

 • JAXP
 • DOM
 • DOM API
 • Loading DOM Parsers
 • Manipulating XML sources
 • Creating XML Sources
 • SAX
  • SAX API
  • SAX Events
  • SAX Errors
  • Registering SAX Listeners
 • Java Transformers
  • Transformation API
  • DOM, SAX and Stream Transformations

Transforming using XSLT

 • Introduction to JEE
 • 2,3, n – Tier Models
 • Web & Application Clients
 • Web-Server
 • Application Server
 • Proxy & Firewall
 • Web infrastructure, protocols and standards, HTTP
 • Overview
 • The Java Servlet model
 • Implementing Servlet API 2.3
 • The Servlet life cycle
 • Using Cookies
 • Managing HTTP Sessions
 • Session Events
 • Servlet Filters
 • Servlet Context
 • The Java Server Page (JSP) model
 • JSP Syntax
 • Using JSP Objects, Directives & XML Elements
 • Using Taglib
 • Java Beans in JSP
 • Adding java Applets
 • Combining JNDI services
 • Using JDBC from the web tier
 • MVC Architecture

Java & Web services – Introduction

 

 • Web-Services Architecture
 • Web Services – Standards
 • SOAP
 • WSDL
 • REST way of servicing

Java & Web-Services

 • JAX – WS
 • JAX – RS – Java RESTful API for Web-Services
 • Building both server and client side

Implementing Web Services in JEE Applications

 • EJB Architecture
 • EJB Application packaging and deployment
 • Deployment Descriptor
 • Defining EJBs / resource references / beans relations / environment entries
 • Session Beans
  • Stateless / Stateful
 • Entity Beans – Persistence
  • New Approach of Persistence / Architecture / Operations and life cycle / EJB-QL / Packaging / Metadata for O/R mapping & descriptors
 • Message Driven Beans
  • JMS API / Building JMS standalone clients
 • Message Driven Beans
  • MDB Usage
 • EJB utilities
  • Handles / Meta-Data / Context / EJB Timer Services
 • Transaction Management
  • Introduction to distributed transaction
  • Tx manager / Resource Manager
  • Isolation Levels
  • 2 Phase Commit & XA
  • BMT – Bean Managed Transaction
  • CMT – Container Managed Transaction
  • Session-Synchronization in Stateful beans
 • Security
  • Security architecture in JEE
  • Defining security roles
  • Mapping roles to EJB methods
  • Delegating identities from EJB Clients
  • Getting and using security information
 • EJB Simplified API

Application new infrastructure / EJB Annotations / Environments annotations / EJB references annotations / Transaction management annotations / Security related annotations / Injections & resource annotations/ Interceptors

 • Introducing Fundamentals Architecture Concepts
 • Introducing the GoF DP
 • Creational DP
 • Behavioral DP
 • Structural DP
 • Applying Design
 • Modeling Complex Object State Using State-chart Diagram
 • Introducing JEE DP
 • Integration Tier DP
 • Presentation-to-Business Tier DP
 • Intra-Business Tier DP
 • Micro Presentation Tier DP
 • Macro Presentation Tier Patterns
 • JEE Architectural Patterns
 • JEE Anti-patterns
 • JEE Bad Practices
 •  
 • JVM Internals
 • GC strategies and algorithms
 • Class loading mechanism
 • Weak references
 • Thread executors
 • Reflection API
 • Introduction to Spring. Why Spring
 • IoC (Inversion of Control)
 • Bean invocation and lifecycle
 • Bean scopes
 • Bean Factories
 • Placeholders
 • Resource bundling
 • Introduction to AOP with Spring
 • Spring Security
 • Spring Data Jpa
 • Spring Boot
 • Spring Cloud
 • Open JDK and Java community
 • Latest JVM and GC updates
 • Java 7 Syntax enhancements
 • The new File-System APIs
 • Additions to concurrent APIs
 • New utilities

Mod de desfășurare

Sesiuni live interactive

Echipament necesar

 • Laptop/PC,
 • Webcam,
 • Microfon, Căști
 • Conexiune la Internet

5 lucruri interesante despre Java...

 • Java este al 2-lea cel mai popular limbaj de programare folosit în lume.
 • 95% din companii folosesc aplicații construite în Java
 • A fost creat din greșeală, inițial încercăndu-se curățarea și optimizarea limbajului C++
 • Java a fost creat pentru a ușura munca programatorilor, din acest motiv este ușor de invățat
 • Salariul mediu al unui programator Java în Romania este de peste 2000 Euro

Înscrie-te la cursul de JAVA și fii cu un pas
mai aproape de o nouă carieră în IT

Înscrie-te la cursul de JAVA și fii cu un pas mai aproape de o nouă carieră în IT

Completează formularul și vei fi contactat de un consilier în carieră

Ce spun cursanții noștri